top of page

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE A CONSULTING

Jsem vyškoleným porotcem a přezkušovatelem architektonických soutěží. Mám za sebou také zpracování řady podkladů a zadání k architektonickým soutěžím. Pokud při realizaci svého záměru uvažujete o výběru zhotovitele formou veřejné soutěže, neváhejte se na mně obrátit.

Pracoval jsem také jako poradce developerských záměrů, analýzy finančního zhodnocení investice a trhu.

103b_nekazanka_balkon_dum_pudorys_pohled

2019

příprava zadání, přezkušovatel

Předmětem soutěže byl návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny objektu MPO, Na Františku 32, Praha 1, včetně návrhu mobiliáře, osvětlení a pozic bezpečnostních prvků. Součástí návrhu mělo být propojení vstupního vestibulu a podatelny tak, aby se zajistil vstup do podatelny mimo bezpečnostní zařízení pro vstup do dalších prostor MPO. Konkrétní řešení ponechal zadavatel na invenci soutěžících, přičemž je třeba respektovat historické hodnoty budovy. Součástí řešení byl veřejný předprostor vstupu do budovy.

103b_nekazanka_balkon_dum_pudorys_pohled

2019

předseda poroty

Vyzvaná architektonická soutěž. Zvítězilo studio OV-a

103b_nekazanka_balkon_dum_pudorys_pohled

2018

porotce

Cílem je získat nezávislý pohled na kvalitu výuky architektury a designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Soutěž je vypisována v zimním semestru a probíhá v obou studijních oborech FA ČVUT – architektura a design – ve dvou kategoriích – nejlepší projekty a nejlepší ateliéry jako celek. Soutěže se automaticky účastní každý řádný student FA ČVUT, který v daném semestru odevzdá a vystaví ateliérový projekt včetně týmových projektů.

103b_nekazanka_balkon_dum_pudorys_pohled

2018

přezkušovatel

Předmětem soutěže o návrh bylo zpracování návrhu architektonického a projektového řešení Domu č. p. 48 – Stará lékárna, jako specifického a symbolického místa, které plnohodnotně a s originální uměleckou imaginací představí Sušici – Bránu Šumavy.

103b_nekazanka_balkon_dum_pudorys_pohled
Náprstkovo muzeum

2017

příprava zadání

103b_nekazanka_balkon_dum_pudorys_pohled

2016

přezkušovatel

Předmětem dvoukolové veřejné soutěže o návrh bylo architektonické řešení expozic, výstavních prostor a organizace návštěvnického provozu s důrazem na vizi a filosofii expozic a konkrétní propojení Historické a Nové budovy Národního muzea.

bottom of page