top of page
foto josef smutny.jpg

Ing. arch. JOSEF SMUTNÝ

Narodil jsem se v r. 1971 ve Strakonicích a vyrostl v Sudoměři u Písku, v krajině na řece Otavě, ke které mě dodnes váže silný citový vztah.

Vystudoval jsem Fakultu architektury ČVUT v Praze u Martina Roubíka a Aleny Šrámkové, jíž dodnes považuji za královnu české architektury. Zde jsem spoluzaložil Spolek posluchačů architektury a Olověného Dušana - soutěž studentů fakulty architektury, která se každoročně koná dodnes. Souběžně, v letech 1994 – 1996, jsem studoval také na pražské AVU u Emila Přikryla.

Během studií, mezi lety 1991 a 1997 jsem pracoval v ateliérech Tomáše Turka, Vlada Miluniće, Lva Lauermanna, Michala Šrámka, od r. 1997 s  Reginou Loukotovou.

Po studíích jsem, jako architekt, spolupracoval s několika filmovými produkcemi. 

V roce 2003 jsem založil vlastní ateliér Ilex design.

Jsem člověk, který má rád město, lidi, kavárny, a tak jsem se rozhodl si jednu rovnou pořídit. V roce 2002 jsem začal na Kampě provozovat Tato kojkej, místo setkávání, vernisáží, křestů... Tuto moji nearchitektonickou zálibu jsem v roce 2006, kvůli pracovním nabídkám v zahraničí, bohužel musel ukončit.

Poté, v roce 2010, jsem absolvoval studijní cestu do Mexika a také vyučoval architekturu na Polytechnické univerzitě v Tbilisi s Janem Bočanem.

V letech 2011 – 2014 jsem byl místopředsedou představenstva České komory architektů a dodnes jsem aktivním členem pracovní skupiny pro zahraničí, s vlastní agendou Politiky architektury. ČKA v těchto tématech zastupuji na zahraničních konferencích. Byl jsem členem pracovní skupiny pro památkovou péči, kde jsem mimo jiné zastupoval ČKA v poradním sboru Ministerstva kultury pro památkový zákon.

V rámci spolku Člověk a prostor jsem organizoval a moderoval v českém měřítku významné mezinárodní konference Principy plánování evropských měst.

 

Jako poradce a architekt jsem působil, mimo jiné, pro významnou kulturní instituci Národní muzeum, mezinárodní akviziční a poradenskou firmu Cushman & Wakefield, či holandské společnosti Pythia a Conalway Partners. 

 

Působil jsem také jako městský architekt ve Strážnici.

 

V současnosti jsem předsedou Rady architektů v Liberci, učím urbanismus a územní plánování na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň dokončuji doktorské studium na téma Politika architektury.

 

Jsem vlastníkem kulturní památky bývalého pivovaru Rudník a postupně se snažím o jeho obnovu a renovaci formou dotací a přímých investic.

 

V neposlední řadě vedu svůj architektonický atelier Ilex design. Atelier se zaměřuje primárně na výstavbu uvnitř rostlého města a jeho bloků, výstavnictví a přístup ke kulturnímu dědictví.

bottom of page