Ing. arch. JOSEF SMUTNÝ

Jsem architekt. To utváří mé zájmy i další činnosti jak v pracovní, tak i volnočasové rovině. Vyrostl jsem v Sudoměři u Písku, na břehu Otavy. To utvářelo můj celoživotní zájem o vodu - vodu v krajině i ve městě. Tím jsme zase zpátky u architektury.

 

V letech 2011 – 2014 jsem byl místopředsedou představenstva České komory architektů a dodnes jsem aktivním členem pracovní skupiny pro zahraničí, především v otázkách Environment Sustainable Architecture, Urban Issues a s vlastní agendou Politiky architektury. ČKA v těchto tématech zastupuji na zahraničních konferencích. Jsem členem pracovní podskupiny pro památkovou péči, kde jsem mimo jiné zastupoval ČKA v poradním sboru Ministerstva kultury pro památkový zákon.

 

Inicioval jsem vznik Rady architektů v Liberci, jejíž jsem v současné době předsedou. Rada je poradním orgánem primátora, určeného zastupitele pro územní plán a odboru hlavního architekta. Zabývá se rozvojem města, architekturou, urbanismem a vyjadřuje se k územnímu plánování či veřejnému prostoru. Inspirací vzniku rady byly úspěšně fungující rady v rakouských městech.

Podobnou činnost jsem v rámci spolku Člověk a prostor dělal pro primátorku města Prahy ve formě organizování a moderování dnes již v českém měřítku významné mezinárodní konference Principy plánování evropských měst. Jako poradce a architekt jsem působil, mimo jiné, pro významnou kulturní instituci Národní muzeum, či například mezinárodní akviziční a poradenskou firmu Cushman & Wakefield, či holandské společnosti Pythia a Conalway Partners. 

 

V současnosti vedu architektonický atelier ilex architects. Atelier se zaměřuje primárně na výstavbu uvnitř rostlého města a jeho bloků, výstavnictví a přístup ke kulturnímu dědictví. Atelier má ve správě kulturní památku pivovaru Rudník a postupně se snaží o jeho obnovu formou dotací a přímých investic. Atelier také zaštiťuje většinu mých dalších činností. 

  • Facebook