top of page

Společně s mým atelierem spravujeme a opravujeme původně pozdně renesanční zámek z přelomu 16. a 17. století, který byl roku 1813 přestavěn na pivovar. Pivo se zde vařilo do 50´ let. Po sametové revoluci byl prohlášen kulturní památkou a od té doby chátrá.

 

Naším cílem je nalezení nové funkce pivovaru a jeho ekonomická nezávislost při zachování architektonických a památkových hodnot. Naše práce je tak rozložena do tří rovin – ochrana, obnova a oživení. Ochrana památkové a historické hodnoty pivovaru, obnova moderním přístupem a nalezení nové funkce a konečně oživení v rámci komunity – ať formou kulturních aktivit, akcí či jednoduše otevřením veřejnosti.

 

Přestavba je rozdělena do několika etap, kdy na začátku využíváme nejzachovalejší části objektu. Projekt je částečně financován dotací Ministerstva kultury ČR, pomocí darů a veřejnou sbírkou.

bottom of page