PŘEDNÁŠKY

Ve svých přednáškách se zaměřuji primárně na politiku architektury, případně na konkrétní témata obnovy kulturního dědictví a významu památkové péče – například pivovaru v Rudníku nebo obchodního domu Ostravica, a vody v krajině, která jsou mi blízká a jejichž problematice se dlouhodobě věnuji.

archi_josef-smutny.jpg

Ostravica 2020

archi_josef-smutny.jpg

Politika řeky: sudoměřské peřeje a výstavba MVE

Přednáška o významu řeky Otavy pro Sudoměř a o reálných možnostech boje proti výstavbě MVE na řece se uskutečnila v rámci besedy o výstavbě MVE. Josef Smutný besedu také moderoval. Druhou přednášku na téma 'Vliv plánované MVE na Otavu a její obyvatele' z pohledu rostlin a živočichů v řece a jejím okolí přednesl Ing. Pavel Vrána z Českého rybářského svazu.

archi_josef-smutny.jpg

Politika architektury v evropském kontextu

PASK v evropském kontextu, proběhlé konference a prezentace European architecture policies and baukultur

archi_josef-smutny.jpg

Evropské regionální a městské politiky architektury

Přehled některých významných evropských politik architektury jako inspirace pro Českou republiku

archi_josef-smutny.jpg

10 let politiky architektury v ČR

Prezentace představenstvu ČKA v rámci pracovní skupivny Zahraniční aktivity pojednává o vývoji politiky architektury v České republice a našich vyhlídkách, uplynulých událostech a konferencích s vyhlídkou na předsednictvo ČR v EU.

archi_josef-smutny.jpg

Politika řeky

Přednáška architektů Josefa Smutného a Martina Klody o řece Ostravici a jejím vztahu k Ostravě

archi_josef-smutny.jpg

Přednáška a veřejné představení členů Rady architektů města Liberec

Přednáška Josefa Smutného v rámci představení členů Rady architektů města Liberec.

archi_josef-smutny.jpg

What's happening in Czech Republic

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno

archi_josef-smutny.jpg

Architecture policies development across Europe

Přednáška Josefa Smutného - Central European Region Architects’s Chambers Meeting - Brno - ARCHITECTURAL POLICIES

archi_josef-smutny.jpg

Prague planning perspective - city and its landscapes

Přednáška architektů Josefa Smutného a Martina Klody, která byla prezentována v holandském Amsterdamu.

archi_josef-smutny.jpg

Architekt ve veřejné správě

Přednáška architekta Josefa Smutného na studentské vědecké konferenci Politika architektury na Fakultě architektury, ČVUT.

Umělecká hodnota metra ve 21. století

O metru lze mluvit jako o identifikačním znaku města. V období před rokem 1989 bylo pražské metro i přes technicko-materiální možnosti budované jako výkladní skříň města i státu. Architektonickému a především uměleckému řešení byla věnovaná velká dávka úsilí spolu s velkým množstvím finančních prostředků. Toto úsilí vyústilo v kvalitní řešení, které je i v dnešní době obdivované. Jsme schopni toho docílit i dnes?

  • Facebook