top of page
  • Obrázek autoraJosef Smutný

Dopis ministrovi životního prostředí

Toto je můj první dopis ministrovi. Ministrovi životního prostředí. Spolek Sudoměřské proudy se snaží za pomoci odborníků zachránit kus řeky Otavy před arogantním a agresivním vodním elektrárníkem. Neočekáváme žádnou velkou intervenci ani pomoc od Ministerstva, ale povedlo se nám dovést dnes v Kestřanech do jedné místnosti všechny starosty obcí na řece Otavě od Strakonic po Písek. Povedlo se nám arogantní zásahy do krajiny zmedializovat a na jednání přijde i krajský radní pro životní prostředí, zástupci AOPK, rybářů, Povodí a zástupci Inspekce životního prostředí, a spoustu dalších lidí.

Došlo k totální devastaci břehu, hloubky dna, narovnání trasy původního koryta do nepřirozeného umělého kanálu, a změně rychlosti a proudu vody v korytě. Navíc toto vše v době tření ryb!
Řeka Otava u Zátaví po výstavbě MVE

Rádi bychom SDÍLELI NAŠE ZKUŠENOSTI s jinými spolky i obcemi a rádi si necháme poradit, jak třeba spolek Sudoměřské proudy financovat, protože jen průzkum řeky má stát 200 tis korun. Budu rád, když budete naši výzvu sdílet směrem k lidem, které toto téma zajímá.


Díky a přejte nám dnes večer úspěšnou debatu…


 


SUDOMĚŘSKÉ PROUDY, zapsaný spolek


K rukám ministrovi životního prostředí


Mgr. Richard Brabec

Ministerstvo životního prostředí ČRVážený pane ministře,


obracíme se na Vás v jednotném názoru a shodě všech členů našeho spolku s žádostí o pomoc a také s pozvánkou na jednání k problematice našeho tématu - bezohledné a agresivní devastaci našeho životního prostředí, v tomto případě řeky Otavy a jejích vzácných a hodnotných úseků Sudoměřských peřejí a Zátavského mlýna - ze strany investora a vlastníka malých vodních elektráren.


Obracíme se na Vás s důvěrou nejen jako na ministra s přehledem v legislativě v oblasti životního prostředí, ale také na Vás jako přírodovědce, s tématem profesně spojeného.


V roce 2008 občané Sudoměře zjistili, že dochází ke skupování pozemků nad Sudoměřskými peřejemi, vzácným a výjimečným úsekem řeky Otavy, pro účel výstavby MVE. Po společném veřejném projednání s občany Sudoměře a okolních obcí a odborníky v roce 2011, se zastupitelstvo správní obce Čejetice později zavázalo, že obecní pozemek, který by tuto investici umožnil, neprodá. Bohužel během letních měsíců roku 2017 za podivných okolností potřebný pozemek zastupitelstvo obce Čejetice prodalo, aby byl obratem přeprodán původnímu zájemci - investorovi a majiteli dvou MVE na řece Otavě.


V roce 2018 byl založen občanský a odborný spolek Sudoměřské proudy, aby systémově a za široké podpory odborníků v oblasti životního prostředí, vodařů, rybářů, krajinářů i architektů, chránil vzácný kus řeky, který by výstavbou MVE utrpěl fatální devastaci, de facto likvidaci, a to i bez přihlédnutí k zcela běžnému a většinovému nedodržování pravidel provozu MVE ze strany elektrárníků. Členy spolku samotného v současné době nejsou jen občané Sudoměře, ale i občané okolních vesnic na toku Otavy, města Písek, či Prahy. Schůzí a aktivit spolku, se běžně účastní občané všech obcí na toku Otavy mezi Strakonicemi a Pískem, odborníci z Prahy a Českých Budějovic. Tento zájem a aktivita občanů svědčí o tom, že se v současnosti již jedná o široký veřejný zájem na regionální úrovni v ochraně a péči o konkrétní úsek vodního toku. Nutno také podotknout, že zájmový úsek řeky se nachází v Nadregionálním biocentru - Řežabinec, v přímé blízkosti Národní přírodní rezervace Řežabinec.


Spolek v únoru roku 2020 zahájil intenzivní měsíční přednáškový a vzdělávací program, s cílem prokázat neadekvátní zásahy a situaci odborně vysvětlovat a komentovat. Tuto aktivitu však přerušila koronovirová situace. Je velice smutné, že konkrétní desítky občanů všeho věku a všech profesí musí intenzivně a po mnoho let chránit kus řeky proti zájmu jednotlivce, tedy osobnímu zájmu zpeněžit významný krajinný prvek, kterým řeka Otava bezesporu je, a proto je také využívána dalšími tisíci obyvatel celé České republiky pro rekreaci a odpočinek.


Bohužel tento zájem musíme nazvat více než agresivním a vypočítavým, kdy investor pomalými a jednotlivými zastíracími kroky získává drobná povolení a směřuje bez skrupulí a arogantně ke krajině i lidem k vlastní výstavbě. Rádi bychom Vám ale sdělili, že v poslední době cítíme podporu i úřadů a kompetentních organizací, především po zcela bezohledném zásahu investora v okolí jeho MVE Zátaví v květnu 2020, kdy ve vzdálenosti 800 m od Národní přírodní rezervace Řežabinec provedl na řece a přilehlých tůních bezprecedentní a nezákonné krajinné zásahy zásadně mimo rámec získaného povolení. Tyto zásahy již zdokumentovala i jihočeská televize. Spolek vyvolal relevantní mediální zájem o aktivity zmíněného investora, avšak dosud pouze lokální.


Vážený pane ministře, nacházíme se v období, kdy ochrana a péče o vodu je jednou z priorit státu a Vašeho ministerstva. Cílem našeho spolku je jednou provždy zákonně zabránit tomuto agresivnímu záměru i probíhajícím devastacím jedním investorem, aby občané v okolí řeky Otavy mohli klidně spát a vzbudit se beze strachu, že z řeky zmizí voda a její fauna i flora.


Prosíme Vás o Vaši osobní intervenci v této drobné regionální kauze a rádi bychom Vás osobně pozvali na setkání 16.6.2020 ve Starých Kestřanech, které spolek Sudoměřské proudy vyvolal, kdy vyzval k účasti starosty měst Strakonic a Písku a starosty všech obcí na toku Otavy mezi těmito městy, přičemž již většina účast přislíbila. Vaše přítomnost by jistě podpořila téma ochrany krajiny a dala sílu lokálním obecním politikům, k dalším krokům nejen při ochraně a péči o řeku Otavu.


Pozvánku k samotnému setkání přikládáme přílohou.


V Sudoměři 1.6.2020

Jana Hrdinová - předseda Spolku Sudoměřské proudy

Comments


bottom of page