top of page

Politikou architektury se zabývám v rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT. Pravidelně se účastním evropských konferencí na toto téma. Mapuji aktuální dění kolem politiky architektury u nás i ve světě i jednotlivé politiky evropských států.

Politika architektury a stavební kultury České republiky stanovuje vizi a základní cíle urbanistického rozvoje. Jasně formulované problémy a srozumitelnost tento dokument předurčují k tomu, aby vzbudil zájem také u široké veřejnosti. To se však často neděje. Politiku architektury je nutné pravidelně upravovat, představovat a zároveň implementovat. Její implementace a způsob vytváření se i na evropské úrovni neustále proměňuje, upřesňuje a vyhodnocuje.

bottom of page