top of page
čap.jpg

Spolek Člověk a prostor se věnuje propagaci a rozvoji české architektury. Spolupracujeme také na výzkumných projektech FA ČVUT. Prostřednictvím konferencí, výstav, publikací a přinášením informací a komentářů k aktuálnímu vývoji územního plánování v Praze a dalších městech se podílíme na utváření podmínek pro vytváření kvalitního městského prostředí, tedy kvalitní architektury v naší zemi.

bottom of page