top of page
Principy úzmeního plánování evropských měst vol. III - Kraina

Záznam z přednášky:

O metru lze mluvit jako o identifikačním znaku města. V období před rokem 1989 bylo pražské metro i přes technicko-materiální možnosti budované jako výkladní skříň města i státu. Architektonickému a především uměleckému řešení byla věnovaná velká dávka úsilí spolu s velkým množstvím finančních prostředků. Toto úsilí vyústilo v kvalitní řešení, které je i v dnešní době obdivované. Jsme schopni toho docílit i dnes?

10. listopadu 2016

Místo konání:

Pořadatel:

Pořadatel:

Více informací

Datum:

bottom of page