top of page
Principy úzmeního plánování evropských měst vol. III - Kraina

Záznam z přednášky:

Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na podporu spolupráce ministerstev, krajů, obcí a odborné veřejnosti na naplňování cílů politiky architektury při správě území a vytváření kvalitního vystavěného prostředí. Evropské země, města a regiony formulují a používají své politiky architektury / Baukultur policy jako nástroje k vytváření kvalitního prostředí pro život a zajištění úspěchu v mezinárodní konkurenci. Česká politika architektury a stavební kultury je po pěti letech od přijetí vládou ČR ve stádiu vyhodnocování.

10. prosince 2019

Místo konání:

Pořadatel:

Pořadatel:

Více informací

Datum:

bottom of page